باتری voltamax تایوان

باتری های ولتامکس مخصوص UPS از ۱٫۲ آمپر تا ۱۲۰ آمپر ساعت، ۱۲ولت و ۶ولت